Kirjallinen kysymys E-6615/10 Oreste Rossi (EFD) neuvostolle. Madagaskarin vastaiset sanktiot