Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1334, annettu 7 päivänä elokuuta 2019, afrikkalaiseen sikaruttoon liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä Slovakiassa (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 5989) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)