Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 909/2011, annettu 8 päivänä syyskuuta 2011 , niiden tilitietojen muodosta ja sisällöstä, jotka jäsenvaltioiden on pidettävä komission saatavilla maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tilien tarkastamista ja hyväksymistä sekä valvonta- ja ennustetarkoituksia varten