Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. lokakuuta 2018 Venezuelan tilanteesta (2018/2891(RSP))