Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 25/07/2012) keskittymän (Asia N:o COMP/M.6621 - CNP ASSURANCES / BNP PARIBAS / IMMEUBLE VAL-DE-MARNE) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)