Písemný dotaz E-008888/11 Sylvie Guillaume (S&D) Komisi. Posouzení vnitrostátních strategií pro začlenění Romů