Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje jūrų organizacijoje per TJO asamblėjos 31-ąją sesiją, dėl Rezoliucijos A.658(16) dėl šviesogrąžių medžiagų naudojimo ir montavimo gelbėjimosi priemonėse, 2017 m. uosto valstybės kontrolės procedūrų (Rezoliucijos A.1119(30)) ir dėl Rekomendacijų, atliekant apžiūras pagal Apžiūros ir sertifikavimo suderintą sistemą (HSSC rekomendacijų) (Rezoliucijos A.1120(30)) pakeitimų priėmimo