Neuvoston asetukseen (ETY) N:o 4064/89 perustuva komission päätös (tehty 09/08/2001) keskittymän (Asia N:o IV/M.2536 - FABRICOM/SULZER) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)