1999/735/EF: Rådets afgørelse af 8. november 1999 om beskikkelse af et medlem af Regionsudvalget