Odločba Komisije z dne 10. septembra 1999 o načelnem priznavanju popolnosti dokumentacije, predložene v podroben pregled zaradi morebitne vključitve L 91105D (karvon) v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (notificirano pod dokumentarno številko K(1999) 2799)Besedilo velja za EGP