Komisijas Lēmums (1999. gada 10. septembris), ar ko atzīst par pilnīgu dokumentāciju, kas iesniegta sīkākai pārbaudei saistībā ar L91105D (karvona) iespējamu iekļaušanu I pielikumā Padomes Direktīvai 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (izziņots ar dokumenta numuru C(1999) 2799)Dokuments attiecas uz EEZ