/* */

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 514/97, annettu 20 päivänä maaliskuuta 1997, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta