Luonnos neuvoston asetukseksi (EY) ansioita ja työvoimakustannuksia koskevista rakennetilastoista