ETA:n sekakomitean päätös N:o 59/2007, tehty 8 päivänä kesäkuuta 2007 , ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta