Asia T-402/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 23.9.2020 – Brillux v. EUIPO – Synthesa Chemie (Freude an Farbe) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Kuviomerkki Freude an Farbe – Aiempi EU-kuviomerkki Glemadur Freude an Farbe – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))