Neuvoston 8 päivänä marraskuuta 1999 Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o 2/2000 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa