Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 4 päivänä toukokuuta 1999 asiassa T-242/97, Z vastaan Euroopan parlamentti (Kurinpitomenettely - Palkkaluokan alentaminen seuraamuksena - Kumoamiskanne)