/* */

Reittilentoliikenteen harjoittaminen Rajoitettu menettely Reittilentoliikenteen harjoittaminen Norjassa - Norjan julkaisema tarjouspyyntö ETA-sopimuksen XIII liitteen 64 a kohdassa mainitun säädöksen 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti (neuvoston asetus (ETY) N:o 2408/92, tehty 23.7.1992, yhteisön lentoliikenteenharjoittajien pääsystä yhteisön sisäisille lentoreiteille)