Neuvoston päätös, tehty 6 päivänä lokakuuta 1997, kahden uuden jäsenen nimeämisestä eroavien tilalle tieteellis-tekniseen komiteaan