KIRJALLINEN KYSYMYS P-1872/99 esittäjä(t): Evelyne Gebhardt (PSE) komissiolle. Elintarvikkeiden alkuperän ja laadun merkintä Baden-Württembergissä.