Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (laajennettu kolmas jaosto) tuomio 15 päivänä syyskuuta 1998. # Breda Fucine Meridionali SpA (BFM) ja Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) vastaan Euroopan yhteisöjen komissio. # Valtion tuki - EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohta - Ilmoitus menettelyn aloittamisesta - Tuet, joita ei mainita nimenomaisesti - Tuki epäsuotuisilla alueilla sijaitseville yrityksille - Rakennemuutos - Tuen takaisinperiminen - Vanhentumisaika. # Yhdistetyt asiat T-126/96 ja C-127/96. TITJUR BFM ja EFIM v. komissio