YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto), 17 päivänä huhtikuuta 1997, asiassa C-351/95 (Bayerisches Verwaltungsgericht Münchenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö), Selma Kadiman vastaan Freistaat Bayern (ETY-Turkki-assosiaatiosopimus - Assosiaationeuvoston päätös - Työntekijöiden vapaa liikkuvuus - Työntekijän perheenjäsen - Oleskeluluvan voimassaolon jatkaminen - Edellytykset - Perheyhteisö - Kolmen vuoden pituinen säännönmukainen asuminen - Asumisen laskeminen keskeytymistapauksissa)