komissio v. Irlanti TITJUR Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Léger 7 päivänä lokakuuta 1999. # Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Irlanti. # Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Direktiivin 93/83/ETY täytäntöönpanon laiminlyönti. # Asia C-212/98.