TITJUR Covita Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 26 päivänä marraskuuta 1998. # Covita AVE vastaan Elliniko Dimosio (Kreikan valtio). # Ennakkoratkaisupyyntö: Dioikitiko Efeteio Thessalonikis - Kreikka. # Asetus N:o 1591/92 - Bulgariasta peräisin olevien kirsikoiden tuontia koskeva tasoitusmaksu - Tileihin kirjaaminen - Jälkitullaus. # Asia C-370/96.