Komission asetus (EY) N:o 1230/98, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1998, vuoden 1998 maalis- ja huhtikuussa myönnettyihin ohran vientitodistuksiin kesäkuussa sovellettavan negatiivisen korjauskertoimen poistamisesta