Komission asetus (EY) N:o 1141/96, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1996, CN-koodiin 0202 kuuluvaa jäädytettyä naudanlihaa ja CN-koodiin 0206 29 91 kuuluvia tuotteita koskevan yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (1 päivän heinäkuuta 1996 ja 30 päivän kesäkuuta 1997 välinen ajanjakso)