Oikaistaan#Neuvoston asetus (ETY) N:o 1411/71, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1971, maito- ja maitotuotealan yhteistä markkinajärjestelyä koskevista lisäsäännöistä yhteisen tullitariffin nimikkeeseen 04.01 kuuluvien tuotteiden osalta