Helyesbítés a Lengyel Köztársaság kormányának bejelentéséhez a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján, a „Czerwionka-Leszczyny” elnevezésű területre vonatkozóan (HL C 207., 2015.6.24.)