Ispravak Obavijesti Vlade Republike Poljske u vezi s Direktivom 94/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za davanje i korištenje odobrenja za traženje, istraživanje i proizvodnju ugljikovodika u području „Czerwionka-Leszczyny” (SL C 207 od 24.6.2015.)