Oikaisu hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY mukaiseen Puolan tasavallan hallituksen ilmoitukseen Czerwionka-Leszczynyn alueesta (EUVL C 207, 24.6.2015)