Berigtigelse til meddelelse fra Polen vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter i »Czerwionka-Leszczyny«-området (EUT C 207 af 24.6.2015)