Oprava sdělení vlády Polské republiky týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků v oblasti „Czerwionka-Leszczyny“ (Úř. věst. C 207 ze dne 24.6.2015)