Поправка на Известието на правителството на Република Полша във връзка с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди в областта „Czerwionka-Leszczyny“ (ОВ C 207, 24.6.2015 г.)