Euroopan unionin virallinen lehti, L 016, 21. tammikuuta 2020