"Jäsenvaltiot"-niminen tutkimus Avoin tarjouspyyntö "Jäsenvaltiot"-nimisestä tutkimuksesta, joka koskee Euroopan yhteisön ja kolmansien maiden välisten televiestintäpalvelujen ja/tai -infrastruktuurin toimittamisen oikeudellisia kysymyksiä