Kirjallinen kysymys P-6414/09 esittäjä(t): Bas Eickhout (Verts/ALE) komissiolle. Pakolliset biomassan ympäristökestävyyttä koskevat kriteerit