Neuvoston asetukseen (ETY) N:o 4064/89 perustuva komission päätös (tehty 18/12/1997) keskittymän (Asia N:o IV/M.997 - SWEDISH MATCH/KAV) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen.)