Syöväntorjuntaan liityviä toimia koskeva ehdotuspyyntö - ensisijaiset toimet vuonna 1997