Neuvoston asetukseen (ETY) N:o 4064/89 perustuva komission päätös (tehty 23/07/1999) keskittymän (Asia N:o IV/M.1612 - WAL-MART/ASDA) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen.)