Neuvoston asetukseen (ETY) N:o 4064/89 perustuva komission päätös (tehty 04/02/1998) keskittymän (Asia N:o IV/M.1056 - STINNES/BTL) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen.)