Komission tiedonanto - Monialaiset puitteet alueellisesta tuesta suurille investointihankkeille