Mål T-713/18: Tribunalens beslut av den 9 oktober 2019 – Esim Chemicals mot EUIPO– Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite (ESIM Chemicals) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om EU-ordmärket ESIM Chemicals – Äldre nationella ordmärket ESKIM – Relativt registreringshinder – Underlåtenhet att uppfylla skyldigheten att betala avgift för överklagande inom fristen – Överklagandenämndens beslut att överklagande inte ska anses ha skett – Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund)