Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 315/2012 av den 12 april 2012 om ändring av förordning (EG) nr 606/2009 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 beträffande kategorier av vinprodukter, oenologiska metoder och restriktioner som ska tillämpas på dessa