Tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja esittelyn erityisohjelmien TTK-toimia koskeva ehdotuspyyntö "Tietoyhteiskunnan tekniikat" ja "Kilpailukykyinen ja kestävä kasvu" aloilla liittyen tietokoneohjattuihin valmistusjärjestelmiin (IMS) Ehdotuspyynnön tunnus: IMS