Luonnos: EY–Norja-sekakomitean päätös käsitteen "alkuperätuotteet" määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen pöytäkirjan n:o 3 muuttamisesta - Luonnos yhteisön yhteiseksi kannaksi