KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1372/96, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1996, kiinteän korvauksen vahvistamisesta maatalouden kirjanpidon tietoverkkoon liittyvää tilakorttia kohden tilivuodelle 1996