Komission tiedonanto - Ennakkotilasto viinivuodelle 1998/1999