Asia C-342/99: Landesgerichts Korneuburgin 1.9.1999 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa NEW YORKER S.H.K. Jeans GmbH vastaan SIMPEX-1000ST