Neuvoston päätöksellä komiteoihin nimitetyt henkilöt Tammikuu – joulukuu 2020 (sosiaaliala) 2021/C 34/07