96/372/Euratom, EHTY, EY: Komission päätös, tehty 7 päivänä kesäkuuta 1996, kolmansiin maihin osoitettujen Euroopan yhteisöjen virkamiesten palkkoihin 1 päivästä huhtikuuta 1995 sovellettavista korjauskertoimista